Personal Analyzer

Je aplikace určená ke komerčnímu zkoumání pozice na trhu. Je založena na principech kognitivní psychologie a behaviorální ekonomie. Pomocí subjektivních odpovědí respondentů objektivizuje vnímaní produktu, služby, firmy nebo jednotlivce u populace případně konkrétní cílové skupiny.

Vznikla na základě více jak 20-ti letého výzkumu, při kterém jsme posuzovali vliv více jak 30 000 českých slov. Ve verzi TRIOAPP 2016 pracujeme s 1223 slovy u nichž jsme zaznamenali průkazné podprahové působení na jednu část našeho trojjediného mozku.

Spustit test

1.krok: Analýza

Posouzení vnímání pozice na trhu. Každý projekt sestavuje odborný pracovník podle cíle a rozsahu potřebné analýzy. V rámci definice analýzy a požadavku na přesnost se stanovuje počet dotazů a velikost skupiny respondentů. Vlastní sběr dat provádíme zatím výhradně s osobním dotazováním proškoleného tazatele, přičemž je možné i skupinové testování.

2. krok: Rozbor pozice a vytýčení projektu

V této fázi komunikujeme zjištěný stav a popisujeme vzájemnou kauzalitu behaviorálních jevů ve vnímání této pozice u publika. Zjištěný stav rovněž porovnáváme s předpokládaným očekávání zadavatele a případně definujeme projekt pro dosažení nové tržní cílové pozice.

3. krok: Vytvoření marketingových nástrojů

Díky znalostem mozkových neuroprocesů v kmenovém mozku, limbickém systému a neokortexu navrhujeme použití konkrétních bio-marketingových nástrojů. V této fázi spolupracujeme přímo s kompetentními pracovníky zadavatele případně s prověřenými marketingovými nebo reklamními agenturami nebo odborníky.

4. krok: Vyhodnocení projektu

V souladu s nadefinováním projektu realizujeme pomocí Analyzeru TRIOAPP retest s cílem zaznamenání skutečných změn ve vnímání u publika s následnou diskusí se zadavatelem.
Velmi dobré zkušenosti máme s prací na brandingu, prodejní argumentaci, aplikacích do psychologie prodeje, employ brandingu, leadershipu, personálním marketingu a přípravě řečníků a prezentací.

Zaujal-li vás způsob naší práce kontaktujte nás.

PaedDr. Vlastimil Orlita
tel: 604 273 048
e-mail: orlita@orlita.cz
Akademie Orlita s.r.o.
Přemyslovců 992/52
Ostrava-Mariánské Hory
709 00